Spørsmål og svar om nettnøytralitet

18. des 2017

For mange amerikanere handler det om den kapitalistiske tradisjonen; myndighetene bør holde fingra unna private selskaper. Motstanderne mener at reguleringer hindrer selskapene i å drive forretninger slik de vil, og at forbrukerne, ikke myndighetene, skal bestemme hva selskapene gjør framover. De mener dessuten at mer frihet for dem vil øke investeringer og innovasjon. FCC kaller derfor avviklingen av nettnøytralitet å «frigi nettet» – på samme måte som motstanderne gjør.

Spørsmål og svar om nettnøytralitet

18. des 2017

Og hva er argumentene mot nettnøytralitet? 👎

Spørsmål og svar om nettnøytralitet

18. des 2017

Grovt sett er innholdsleverandører som Google, Netflix og media typisk for nettnøytralitet, mens de som selger tilgangen til internett mot. Forkjemperne vil at alle har lik tilgang på alt innhold, slik at ingen forskjellsbehandles. For eksempel: Om du har lyst å starte en blogg, må Telenor gi kundene sine like rask tilgang på denne som til for eksempel Dinside. Nettnøytralitet skal på denne måten sikre innovasjon og ytringsfrihet, og sikre at fiberkabler er like nøytrale som vannrør og strømkabler.

Spørsmål og svar om nettnøytralitet

18. des 2017

Hva er argumentene for nettnøytralitet? 👍

Spørsmål og svar om nettnøytralitet

18. des 2017

Så hva har skjedd med dette i USA? 🍔

Spørsmål og svar om nettnøytralitet

18. des 2017

FCC, som regulerer nettleverandørene, innførte under Obama regler som skulle sikre nettnøytraliteten i USA. Men Donald Trumps nye FCC-sjef, Ajit Pai, har nå fått fjernet disse reglene. Dermed blir det nå trolig fritt fram for å forskjellsbehandle trafikk på internett i USA.

Spørsmål og svar om nettnøytralitet

18. des 2017

Men ingen nettleverandører er vel interessert i å gjøre noe sånt? 😱

Spørsmål og svar om nettnøytralitet

18. des 2017

Jo. Blant annet har amerikanske mobiloperatører blokkert konkurrerende tjenester som Facetime, og nettleverandører har stukket kjepper i hjulene på torrent-trafikk. Dette var brudd på de amerikanske reglene for nettnøytralitet, men blir nå, uten disse reglene, trolig helt lovlig. Gratis strømming på enkelte musikktjenester, såkalt nulltaksering, er også en forskjellsbehandling av datatrafikk, som Nkom følger nøye med på i Norge. Dette vil være helt uproblematisk i USA nå.

Spørsmål og svar om nettnøytralitet

18. des 2017

Ja, hvordan er det med nettnøytralitet i Norge, egentlig? 🤴

Spørsmål og svar om nettnøytralitet

18. des 2017

Norge var i 2009 først i Europa med egne regler for nettnøytralitet, mens vi i år har innført felleseuropeiske regler og fått disse lovfestet i ekom-loven. Det er noe usikkerhet rundt nøyaktig hva disse reglene egentlig krever, blant annet når det kommer til nulltaksering, som de særnorske reglene var strengere mot. Men uansett har vi altså en lovfestet nettnøytralitet i Norge i dag.